Huurdersorganisaties en de AVG

De meeste huurdersorganisaties registreren NAW-gegevens van hun achterban mensen waar zij mee samenwerken. Afhankelijk van de activiteiten hebben deze registraties meer of minder impact op de privacy. Als je bijvoorbeeld klachten registreert voor ondersteuning en gegevens uitwisselt met de woningcorporatie is dat iets anders als je alleen e-mailadressen verzamelt voor nieuwsbrieven.

Dat de AVG ook van toepassing is op huurdersorganisaties is niet zozeer de discussie. De vraag die huurdersorganisaties bezighoudt is in welke mate je aan de slag moet met de AVG. Belangrijk is in ieder geval het bewustzijn. Als organisatie ben je aanspreekbaar op goed bestuur, voldoen aan wet en regelgeving hoort daarbij. Zorg er dan ook voor dat je als organisaties eigenaar bent van je administratie en zorg ervoor dat deze op een centrale plek staat en maak intern goede afspraken over wie wat doet.

Lasso-concepten ondersteunt huurdersorganisaties bij hun AVG-verplichtingen, Wij zorgen voor de benodigde documenten en procedures. Lasso administraties worden voorzien van een impactassessment zodat ten alle tijden aan de wet voldaan kan worden. Als je meer wil weten komen wij graag en vrijblijvend een toelichting geven op de AVG, wat dat voor huurdersorganisaties betekent en hoe wij je daarbij kunnen helpen.