Welk doel heb jij onlangs nog gerealiseerd?

De meeste mensen willen hun doelen vaak realiseren vanuit passie en betrokkenheid. Betrokkenheid ontstaat op het moment dat je iets heel belangrijk vind en wellicht ook emotioneel betrokken bij bent. Dan kan het gaan over je eigen belangen of over de belangen van de organisatie waarvoor je werkt. Als je alleen werkt vanuit betrokkenheid loop je het risico minder effectief te zijn. Je loopt verhoogt risico op frustratie en je doelen worden misschien wel niet (helemaal) gerealiseerd.

Daarentegen is het juist wel de betrokkenheid die je in beweging brengt. Maar blijf er voor waken dat de betrokkenheid het niet wint van de invloed. Immers invloed is noodzakelijk om je doelen te realiseren. Als je het idee hebt onvoldoende te bereiken, ga dan met jezelf in gesprek over de verhouding tussen jouw eigen invloed en betrokkenheid.